Contributie

Contributie

2019-2020
Bonds- en Verenigings Totaal:
regiokosten kosten 2019/2020
2019/2020 2019/2020
Mini’s  € 35,00  € 65,00  € 100,00
Jeugd 1 x per week trainen  € 45,00  € 80,00  € 125,00
Jeugd 2 x per week trainen  € 45,00  € 100,00  € 145,00
Senioren 2e klasse en lager 1 x per week trainen  € 70,00  € 130,00  € 200,00
Senioren 1e klasse en hoger 1 x per week trainen  € 105,00  € 130,00  € 235,00
Senioren 1e klasse en hoger 2 x per week trainen  € 105,00  € 160,00  € 265,00
Recreanten  € 21,00  € 101,50  € 122,5
Jeugdspelers die in seniorenteams zijn ingedeeld betalen het laagste seniorentarief

Deze bedragen zijn per jaar en inclusief bonds- en regiocontributie. Het contributiebedrag wordt in twee termijnen geïnd (in oktober en februari).

Voor betaling van de contributie word je verzocht een machtiging te ondertekenen.
Deze machtiging kun je inleveren bij de ledenadministratie, tegelijk met het aanmeldingsformulier.

De contributie wordt in twee termijnen geïnd, nl. in oktober en in februari. Leden die een groot deel van het seizoen niet kunnen spelen i.v.m. zwangerschap kunnen restitutie van verenigingscontributie aanvragen, dus niet de bonds- en regiocontributie. Vanaf het moment dat dit schriftelijk bij de penningmeester wordt gemeld, zal zij een evenredig deel van de contributie, maximaal de halfjaarlijkse contributie, terugbetalen.
Er zal geen restitutie van contributie verleend worden bij een blessure.

Jeugdsportfonds

Ook in de gemeente Dalfsen is het betalen van contributie voor een sportvereniging niet voor alle gezinnen financieel haalbaar. Met behulp van het Jeugdsportfonds Dalfsen is sporten voor ieder kind van 4 tot 18 jaar in de gemeente mogelijk. Het fonds betaalt namelijk de contributie (en in bepaalde gevallen sportattributen) voor deze kinderen tot een maximum van € 225,00 per kind per jaar. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een bijdrage? Klik hier voor meer informatie.