Update corona protocol versie 1.2

De Bevers houdt zich aan de Corona-richtlijnen zoals deze door de NeVoBo en NOC/NSF zijn opgesteld. Wij vragen iedereen om zich aan deze richtlijnen te houden. We beseffen heel goed dat dit niet gemakkelijk zal zijn, maar zo houden we onze club gezond. Als bestuur zullen we in beginsel uitgaan van de landelijke regelgeving, waarbij gezondheid en het voorkomen van besmetting voorop staat.  KLIK HIERONDER VOOR DE UPDATE VAN DE PROTOCOLLEN! VERPLICHT VOOR ALLE LEDEN EN OUDERS OM DIT DOOR TE NEMEN. Mochten er nog aanvullende maatregelen komen dan zal het protocol weer worden aangescherpt! Kijk dus regelmatig op de website.

Veiligheid en hygiëneregels

Voor iedereen geldt:

  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
  • Volg de looproutes en pijlen (let op de 1,5 m)

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht!

Heb je nog vragen stel deze gerust via info@debevers.com. Je ontvangt dan zsm een antwoord.

Sportieve groet,

Bestuur de Bevers

Klik hier voor het coronaprotocol Volleybal De Bevers Versie 1.2.

En zie ook: Protocol Indoor Volleybal NEVOBO