Corona protocol

Corona protocol

De Bevers houdt zich aan de Corona-richtlijnen zoals deze door de NeVoBo en NOC/NSF zijn opgesteld. Wij vragen iedereen om zich aan deze richtlijnen te houden. We beseffen heel goed dat dit niet gemakkelijk zal zijn maar zo houden we onze club gezond. Als bestuur zullen we in beginsel uitgaan van de landelijke regelgeving, waarbij gezondheid en het voorkomen van besmetting voorop staat.  In de bijlage staan per leeftijdsgroep de richtlijnen, zoals wij die in samenspraak met de mc, jc en tc hebben vastgesteld. Tevens heeft er afstemming plaatsgevonden met de handbal, voetbal en stichting sportbelangen.

Vanwege de geldende maatregelen rondom COVID 19 zijn wel vereniging genoodzaakt om het gebruik van de tribune en kantine te reguleren tijdens de wedstrijden van alle teams.

Veiligheid en hygiëneregels

Voor iedereen geldt:

  • Desinfecteer je handen bij binnenkomst
  • Volg de looproutes en pijlen (let op de 1,5 m)
  • Bij binnenkomst in de kantine registreren
  • Er zijn enkele zitplaatsen beschikbaar in kantine en de lounge
  • Stoelen en tafels laten staan

Tribune

  • Houdt rekening met de medesupporter en houdt afstand van elkaar
  • In eerste instantie kiezen we er nog niet voor om plekken aan te wijzen
  • Zorg dat je als 1 huishouden zoveel mogelijk bij elkaar gaat zitten
  • Aanmoedigen is enkel toegestaan middels applaudisseren. Schreeuwen/zingen of anderszins is niet toegestaan

Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop! Neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht!

Toon respect voor toezichthouders. Vaak jonge leden die dit op vrijwillige basis doen!!!

Let op:

Mocht blijken dat het handhaven problematisch is, dan wel dat we als supporters niet in staat zijn deze afspraken te volgen, zullen we genoodzaakt zijn geen supporters meer toe te laten.

We wensen iedereen een sportief, veilig en gezond seizoen.

Sportieve groet,

Bestuur de Bevers

Klik hier voor het corona protocol volleybal van De Bevers.