(Voorlopige) teamindeling seizoen 2019-2020

De selectie en indeling van de teams heeft ook dit jaar plaatsgevonden conform het protocol “selecteren teams de Bevers”. In dit document is vastgelegd volgens welke visie en spelregels de samenstelling en indeling van teams bij de Bevers behoort te geschieden.

In het protocol wordt uitgelegd waarom we als vereniging gekozen hebben voor ontwikkelingsgericht volleybal. Hiermee wordt bedoeld dat trainers, begeleiders en coaches er naar streven dat zoveel mogelijk de individuele talenten en motivatie van spelers en speelsters binnen groeps- en teamverband tot hun recht komen.

Tenslotte willen we iedereen wijzen op het laatste hoofdstuk van het protocol, waarin staat wat alle betrokken partijen (dus ook ouders en spelers) van elkaar mogen verwachten.

Wij gaan er vanuit dat de wijze van selecteren en indelen voor iedereen helder en duidelijk is.

De komende weken vinden er nog gesprekken plaats met potentiële trainers voor een aantal teams. Daarnaast zoeken we ook nog trainers en coaches voor zowel senioren als jeugd-, en miniteams. Heb je belangstelling en/of vragen of wil je eerst eens meekijken bel gerust! Het zou heel fijn zijn als we onze groep met trainers en coaches kunnen uitbreiden. De vereniging wil hierbij ook graag ondersteunen door je te begeleiden of een cursus aan te bieden. Het is erg leuk om op deze manier met volleybal bezig te zijn.

Definitieve schema voor de trainingen volgt later, omdat we dan pas goed in beeld hebben wie welk team kan gaan trainen en op welke avond. Ook hierbij willen we zoveel mogelijk rekening houden met ieder zijn wensen! Alhoewel dit ook een echte puzzel is.

Mocht er desondanks behoefte zijn aan toelichting op de procedure dan kan contact worden opgenomen met ondergetekende.

 

Anouk Zwakenberg

Voorzitter De Bevers

 

Klik hier voor de teamindeling senioren 2019-2020.

Klik hier voor de teamindeling jeugd seizoen 2019-2020.

Klik hier voor de teamindeling mini’s 2019-2020 1e helft.

 

Klik hier voor het (tijdelijke) trainingsschema.